ο Game Steward (Πρώην Πράσινα Παιχνίδια Εργασίας) είναι μια πράσινη εταιρεία ♻️

Στο Game Steward, ανακυκλώνουμε και επαναχρησιμοποιούμε. Ο στόχος μας είναι να χρησιμοποιήσουμε 95% ανακυκλωμένα υλικά και ανακύκλωση/επαναχρησιμοποίηση των δικών μας υλικών με στόχο την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος μας.

Πειράμε συνεχώς με νέα πράσινα προϊόντα και τεχνικές. Εάν έχετε οποιεσδήποτε προτάσεις σχετικά με την εργασία ως πράσινη επιχείρηση, επικοινωνήστε μαζί μας στο TheGameSteward@gmail.com.

Ευχαριστώ,

    Αναζήτηση